Supply Chain Management

“Een proces loopt zoals t loopt omdat t zo loopt”

Een kritische analyse van het huidige proces resulterend in een overzicht van knelpunten en mogelijkheden tot verbetering in de ruimste zin van het woord (ruimte, minder fouten, eenvoudiger) zonder dat de verbetering meteen een financiële investering vraagt.

Dat is wat we al jaren doen, tegen t licht houden van het huidige proces met de “waarom vraag” zonder daar direct over te oordelen. Een succesvolle formule die al bij talloze bedrijven is toegepast.

Bedrijven (groothandel, retailers, productie, logistiek dienstverlener) met de focus op de afhandeling van logistieke goederenstromen, in eigen beheer of bij logistiek dienstverleners, productie bedrijven van aanvoer t/m gereed product incl. alle mogelijke registratie hebben al kunnen ervaren wat de voordelen van een dergelijke analyse zijn.

Geen lange rapporten maar een geordend overzicht van knel- en verbeterpunten