Optimale indeling DC

Vrijwel ieder bedrijf kent de volgende probleemstellingen:

  • we groeien, dat is mooi, maar we kunnen ’t niet meer kwijt!
  • kan er in de huidige magazijn nog “ruimte” worden gewonnen?
  • als we tot nieuwbouw of betrekken bestaand pand overgaan, wat is dan de ideale indeling?
  • heeft mechanisering / automatisering zin of zijn we daar te “klein” voor?

Na een grondige analyse rekening houdend met aspecten als voorraadbeheer (bestel en maak) en werkorganisatie worden verschillende scenario’s uitgewerkt en doorgerekend. Een keuze kan immers pas goed gemaakt worden als meerdere varianten qua investering, m² en m³, opslagmiddelen en interne transportmiddelen tegen elkaar zijn weggezet.